سرم احیاکننده ابرو سریتا ( رشد سریع ابرو )

4 در انبار

  • تخصصی ترین محلول تقویت کننده ابرو موجود در بازار به دلیل دارا بودن تخصصی ترین ماده تقویت کننده ابرو (بیماتوپراست)
  • رشد سریع ابرو تنها در 4 هفته
  • افزایش طول، ضخامت و حجم موهای ابرو
  • بهبود رنگ ابرو

تومان98,000

4 در انبار